Vanaf 2019 nieuwbouw locatie PC Hooftlaan

op locatie PC Hooftlaan (na sloop van 13abc-39abc):

  • 64 huurappartementen, geschikt voor bewoners van seniorencomplex De Vliet
  • een recreatieruimte op de begane grond voor (wijk)bewoners

Eind 2018 worden de woningen aan de PC Hooftlaan 13abc-39abc gesloopt. Vervolgens vindt in 2019 nieuwbouw op deze locatie plaats. In dit nieuwbouwplan is geprobeerd zoveel mogelijk appartementen te ontwikkelen die geschikt zijn voor de bewoners van seniorencomplex De Vliet.

Tegemoet komen aan wensen van bewoners
In eerste instantie was in de Mantelovereenkomst (2014) van Maasdelta en de gemeente Maassluis opgenomen dat er op de locatie PC Hooftlaan circa 40 appartementen gebouwd worden. Na het concreter worden van de plannen, brachten bewoners van seniorencomplex De Vliet drie duidelijke wensen naar voren:

  1. zoveel mogelijk huurders van De Vliet moeten kunnen verhuizen naar de nieuwbouw aan de PC Hooftlaan
  2. een wijkbijeenkomst-/recreatieruimte en
  3. liever geen open galerijen in het nieuwe woongebouw.

Wethouder Keijzer zegde de gemeenteraad toe deze zaken te onderzoeken. Maasdelta wilde tegemoet komen aan de wensen van de bewoners en gemeente, maar moest wel rekening houden met de ruimtelijke en stedenbouwkundige mogelijkheden.

Op 25 oktober presenteerde Maasdelta een aangepast plan aan de bewoners van De Vliet in de Immanuëlkerk. Dit plan ging uit van: circa 66 appartementen, beschutte galerijen (voor 2/3-deel dicht), in elk geval een ontmoetingsruimte voor bewoners op de eerste verdieping en de mogelijkheid om op de begane grond een recreatieruimte voor bewoners en de wijk te realiseren.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst gaven bewoners aan meer duidelijkheid te willen over de recreatieruimte op de begane grond. Komt deze er nu wel of niet en zo ja in welke vorm? Op 31 oktober is dit plan ook bij de gemeente besproken.

Behandeling van het plan door de gemeente op 31 oktober
De gemeente heeft ingestemd met het plan van Maasdelta, op voorwaarde dat:

  • op de begane grond daadwerkelijk een recreatieruimte voor bewoners en de wijk wordt gerealiseerd ter grootte van drie appartementen;
  • de in het plan opgenomen ontmoetingsruimte op de eerste verdieping kan vervallen. Het totaal aantal woningen dat gerealiseerd wordt, komt hiermee op circa 64.

Hoe nu verder met het plan?
Maasdelta werkt het nieuwbouwplan verder uit met een architect. Een afvaardiging van bewoners van De Vliet, die naar de nieuwbouw willen verhuizen, wordt gevraagd in een klankbordgroep mee te praten over de invulling van de woningen. De gemeente werkt de invulling en organisatie van activiteiten in de recreatieruimte op de begane grond verder uit. Hierover zijn afspraken gemaakt met de bewonerscommissie.

Ga terug naar

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag