2017/2018 sloopbesluit De Vliet

  • De Vliet: PC Hooftlaan 14 t/m 120 (e) en Zuidvliet 41 t/m 96 (e/o)

Seniorencomplex De Vliet wordt op termijn gesloopt. Maasdelta hield woensdag 25 oktober 2017 een voorlichtingsbijeenkomst voor de bewoners van De Vliet. Tijdens deze bijeenkomst is een aangepast plan voor de nieuwbouw op de locatie PC Hooftlaan, schuin tegenover De Vliet, gepresenteerd. In dit plan is geprobeerd zoveel mogelijk appartementen te ontwikkelen die geschikt zijn voor de huidige bewoners van De Vliet. Bewoners kunnen er ook voor kiezen naar elders te verhuizen. Op 31 oktober is het nieuwbouwplan ook bij de gemeente besproken.

Huisbezoeken
Maasdelta legde tijdens de voorlichtingsbijeenkomst uit hoe bewoners een passende woning aangeboden krijgen en hoe het verhuizen in zijn werk gaat. Bewoners van De Vliet krijgen voor het verhuizen extra lang (bijna 3 jaar) de tijd. Maasdelta gaat hen hierbij uitgebreid begeleiden.

De woonconsulente van Maasdelta is bij alle bewoners op huisbezoek geweest om de woonwensen te bespreken. Zij konden aangeven in welk complex zij graag willen wonen en met wie. Tijdens deze huisbezoeken hebben 61 bewoners aangegeven dat zij graag naar de nieuwbouw aan de PC Hooftlaan, schuin tegenover De Vliet, willen verhuizen. Er worden in dit pand 64 appartementen en een centrale ontmoetingsruimte gerealiseerd. Dit betekent dat er voldoende woningen voor de belangstellenden beschikbaar zijn. Er hoeft dus geen selectiecriterium toegepast te worden. De verdeling en toewijzing van de woningen vindt in de tweede helft van 2019 plaats.

De overige bewoners hebben aangeven dat zij naar een woning ergens anders willen verhuizen. Denk hierbij aan De Vloot, De Seringenflat en De Schuurhof. Ook kiezen enkele bewoners ervoor om naar Hoek van Holland, Vlaardingen of Spijkenisse te verhuizen. Er zijn al 18 huishoudens verhuisd en 6 bewoners wachten op dit moment op de sleutels van hun nieuwe woning.

Sloop De Vliet pas na nieuwbouw
Seniorencomplex De Vliet wordt pas gesloopt nadat de nieuwbouw op de locatie PC Hooftlaan, schuin tegenover De Vliet, gereed is. De woningen PC Hooftlaan 13abc-39abc worden eind 2018 gesloopt. Aansluitend vindt in 2019 op deze locatie de nieuwbouw plaats. De sloop van seniorencomplex De Vliet vindt dan ook niet voor medio 2020 plaats.

Nadat seniorencomplex De Vliet wel gesloopt is, realiseert ABB Bouwgroep op de Vlietlocatie het nieuwbouwplan Puur! Maassluis.

Ga terug naar

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag