2015 sloopbesluit Jan Luykenstraat en Da Costaplein

  • Jan Luykenstraat 1 t/m 39 (oneven)
  • Da Costaplein 1 t/m 39 (oneven)

Maasdelta heeft het sloopbesluit voor deze wooncomplexen in 2015 genomen, in afstemming met de gemeente Maassluis. De 40 eengezinswoningen aan de Jan Luykenstraat en het Da Costaplein worden gesloopt en vervangen door 48 vergelijkbare eengezinswoningen in de sociale huursector. De bewoners mogen kiezen of zij na de bouw terugkeren naar een nieuwe woning op de locatie of dat zij definitief naar een woning elders verhuizen.

De bewoners die gebruik willen maken van de terugkeergarantie, kunnen tijdens de bouw in een wisselwoning verblijven. Hiervoor worden woningen van het complex aan de Mgr. W.M. Bekkerslaan 82 t/m 200 (e) gebruikt.

Planning
Begin februari 2017 startte de sloop van de 20 woningen aan de Jan Luykenstraat, nadat de bewoners in januari naar de wisselwoningen verhuisd waren. Op 1 juni vond de feestelijke start van de nieuwbouw plaats. Begin 2018 zijn de nieuwe woningen aan de huurders opgeleverd.

Daarna zijn de bewoners van het Da Costaplein aan de beurt om naar de wisselwoningen te verhuizen. De sloop van de woningen aan het Da Costalein is naar verwachting begin juni 2018 gereed. De eerste paal van 28 nieuwe woningen wordt waarschijnlijk voor de bouwvakantie geslagen. De vermoedelijke verhuurdatum van deze woningen is het tweede kwartaal van 2019.

Ga terug naar

Video sloop en nieuwbouw Jan Luykenstraat en Da Costaplein

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag