Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Maasdelta houdt de ontwikkelingen rond corona in de gaten. Onze kantoren zijn tijdelijk gesloten, maar wij blijven u van dienst. We volgen het advies van de overheid en het RIVM. Dit doen we voor uw veiligheid en die van onze medewerkers.

Deze pagina krijgt regelmatig een update. Laatste update: maandag 14 juni 2021.

Hieronder leest u de maatregelen die Maasdelta neemt.

Bereikbaarheid
Onze kantoren zijn nog steeds gesloten, maar wij blijven u van dienst. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis en digitaal. Dit doen we voor uw en onze veiligheid.

U kunt contact met ons opnemen via Mijn Maasdelta, het contactformulier of telefonisch. Wij zijn van 8.00 tot 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0181 - 603 703 (voor spoedgevallen 24 uur per dag).

Werkzaamheden in woningen
De medewerkers van onze Servicedienst bezoeken uw woning weer voor reparaties. Ook externe aannemers voeren werkzaamheden uit in uw woning. Wij volgen de richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM strikt op.

De werkzaamheden in woningen voeren we onder de volgende voorwaarden uit:

 • Huurders moeten het willen. Zo niet, dan worden er geen werkzaamheden in de woning uitgevoerd. Een uitzondering hierop zijn projecten of reparaties waar in meerdere woningen tegelijk werkzaamheden dringend nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan badkamerlekkages.
 • Er worden geen werkzaamheden in de woning uitgevoerd als bewoners corona-gerelateerde klachten hebben. Wij vragen hiernaar op het moment dat u uw reparatieverzoek telefonisch meldt én vlak voordat er werkzaamheden in de woning worden uitgevoerd.
 • Bij bewoners met corona-gerelateerde klachten voeren wij alleen noodreparaties uit.
 • De aannemers werken volgens een protocol. Wij verwachten dat u hier ook uw medewerking aan verleent. Aannemers die zelf (of huisgenoten met) gezondheidsklachten hebben, mogen niet aan het werk. Hier wordt strikt op toe gezien.
 • Maasdelta controleert of bovengenoemde afspraken worden nagekomen.  


Hoe meldt u een reparatie?
Wilt u een reparatie melden? Stuur uw reparatieverzoek dan in via Mijn Maasdelta of het online reparatieformulier. Onze medewerkers en aannemers werken volgens een protocol. Wij verwachten dat u hier uw medewerking aan verleent. 

Reparaties waarvoor u zelf direct contact opneemt met de aannemer vindt u op de pagina Reparatiemelding. 

Hoe gaan we te werk bij onderhouds- of energieprojecten?
Ook bij onderhouds- en energieprojecten, bezoeken wij uw woning alleen onder de genoemde voorwaarden. Als wij een onderhouds- of energieproject in uw complex gaan uitvoeren, dan informeren wij u via een brief over de verdere aanpak.

Verhuur en opzeggingen
De verhuur van woningen gaat door, maar wel zoveel mogelijk digitaal.

 • Er worden geen fysieke overleggen met huurders gedaan tenzij het echt niet anders kan.
 • De verhuringen via WoonnetRijnmond lopen - aangepast en in een iets lager tempo - gewoon door.
 • Bij nieuwe verhuringen bezoekt de kandidaat huurder de woning zelfstandig. Onze medewerkers begeleiden de bezichtiging niet. 
 • Huurcontracten, eerste verhuurnota’s en andere zaken worden digitaal afgehandeld.
 • Wanneer u de huur opzegt, neemt de opzichter telefonisch contact met u op. Op verzoek van de huurder voert de opzichter de eerste inspectie in het bijzijn van de huurder uit. De tweede inspectie vindt plaats nadat u de sleutel heeft ingeleverd bij Maasdelta. De opzichter gaat dan naar de lege woning en voert de inspectie uit.
 • Op dit moment kan Maasdelta uw verzoek tot woningruil (nog) niet in behandeling nemen. Als we verzoeken voor het ruilen van woningen weer in behandeling nemen dan communiceren we dit via de website.


Contact in de wijk
De huis- en wijkmeesters voeren hun werkzaamheden weer uit zoals voorheen. 

Voor uw veiligheid blijft het belangrijk om u aan de maatregelen te houden. Denk hierbij aan de regel om met niet meer dan twee personen in een lift te staan. Draag een mondkapje in de algemene ruimtes. Daarnaast is het ook erg belangrijk altijd 1,5 meter afstand te houden.

Nieuwbouwprojecten
Onze nieuwbouwprojecten gaan gewoon door, zolang we de veiligheid van het bouwpersoneel kunnen garanderen.

Bewonerscommissies en Verenigingen van Eigenaren

 • Overleggen met Bewonerscommissies en VvE’s kunnen weer fysiek plaatsvinden.
 • In overleg met gebouwbeheerders gaan de centrale ontmoetingsruimten van complexen weer open, waarbij de gestelde voorwaarden van het ministerie en RIVM geldend zijn. 

Deel deze pagina