Aangepaste dienstverlening door Coronavirus

Maasdelta houdt de ontwikkelingen rond Corona in de gaten. Onze kantoren zijn tijdelijk gesloten, maar wij blijven u van dienst. We volgen het advies van de overheid en het RIVM. Dit doen we voor uw veiligheid en die van onze medewerkers.

Deze pagina krijgt regelmatig een update. Laatste update: woensdag 4 november 2020.

Bereikbaarheid
Onze kantoren zijn helaas gesloten, maar onze medewerkers werken vanuit huis. U kunt contact met ons opnemen via Mijn Maasdelta, het contactformulier of telefonisch. Wij zijn van 8.00 tot 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0181 - 603 703 (voor spoedgevallen 24 uur per dag).

Wij komen beperkt bij huurders thuis, maar alleen onder bepaalde voorwaarden en als er bij u en uw huisgenoten geen corona-gerelateerde klachten zijn. Denk hierbij aan (neus-)verkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts.

Hieronder leest u meer over hoe onze dienstverlening eruit ziet.

Verhuur en opzeggingen

 • Er worden zo min mogelijk fysieke overleggen met huurders gedaan.
 • De verhuringen via Woonnet Rijnmond lopen - aangepast en in een iets lager tempo - gewoon door.
 • Bij nieuwe verhuringen bezoekt de kandidaat huurder de woning zelfstandig. Onze medewerkers begeleiden de bezichtiging niet. 
 • Huurcontracten worden digitaal ondertekend en verstuurd.
 • Als huurders (kortdurend) uitstel willen bij het betrekken van een nieuwe woning, kan dat.
 • Wanneer u de huur opzegt, neemt de opzichter telefonisch contact met u op. De eerste inspectie wordt telefonisch gedaan. De tweede inspectie vindt plaats nadat u de sleutel heeft ingeleverd bij Maasdelta. De opzichter gaat dan naar de lege woning en voert de inspectie uit.
 • Woningruil nemen wij momenteel niet in behandeling omdat de woninginspecties niet fysiek worden uitgevoerd door de opzichters.


Werkzaamheden in woningen
Onze aannemers voeren, onder bepaalde voorwaarden, werkzaamheden bij huurders thuis uit. Het gaat om reparaties, planmatig onderhoud en energieprojecten. De aannemers zijn goed geïnstrueerd en volgen de richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM strikt op. Zij staan werkzaamheden in woningen toe, zolang aannemers en bewoners zich strikt aan de richtlijnen houden. De aannemers van Maasdelta voeren werkzaamheden in woningen uit, onder de volgende voorwaarden:
 

 • Huurders moeten het willen. Zo niet, dan worden er geen werkzaamheden in de woning uitgevoerd. Een uitzondering hierop zijn projecten of reparaties waar in meerdere woningen tegelijk werkzaamheden dringend nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan badkamerlekkages.
 • Er worden geen werkzaamheden in de woning uitgevoerd als bewoners Corona-gerelateerde klachten hebben. Wij vragen hiernaar op het moment dat u uw reparatieverzoek telefonisch meldt én vlak voordat er werkzaamheden in de woning worden uitgevoerd.
 • Bij bewoners met Corona-gerelateerde klachten voeren wij alleen noodreparaties uit.
 • De aannemers volgen altijd en overal (zowel binnen als buiten de woning) strikt de richtlijnen van de overheid en het RIVM op. Zij werken volgens een protocol. Wij verwachten dat u hier ook uw medewerking aan verleent. Aannemers die zelf (of huisgenoten met) gezondheidsklachten hebben, mogen niet aan het werk. Hier wordt strikt op toe gezien.
 • Maasdelta controleert of bovengenoemde afspraken worden nagekomen.  


Hoe gaan we te werk als u belt voor een reparatie?

 • Onze KCC-klantadviseur vraagt u aan de telefoon of er Corona-gerelateerde klachten zijn bij u of uw huisgenoten: (neus-)verkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts.
 • Als u deze vraag met JA beantwoordt, dan geeft onze KCC-Klantadviseur aan dat de externe aannemer niet langskomt. Er is dan besmettingsrisico aanwezig. Wij sturen uitsluitend voor nood- en spoedreparaties iemand langs.
 • Als u deze vraag met NEE beantwoordt, dan ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail. Ook ontvangt u van ons het Coronaprotocol. Wij brengen u vervolgens in contact met de aannemer. De aannemer maakt een afspraak met u. Op het moment dat hij aan de deur komt, vraagt hij nogmaals of u geen Corona-gerelateerde klachten heeft. Mocht de aannemer besluiten de werkzaamheden niet bij u uit te voeren, dan meldt hij de reden hiervan bij Maasdelta.
 • De aannemer houdt zich tijdens de werkzaamheden in uw woning aan het protocol. Na afronding van de werkzaamheden ontvangt u van hem dit protocol, waarmee hij verklaart dat hij zich hieraan gehouden heeft. Als u vindt dat de aannemer zich niet aan het protocol gehouden heeft, dan kunt u dit melden bij Maasdelta. Maasdelta neemt hierover dan contact op met de aannemer.

Hoe gaan we te werk bij onderhouds- of energieprojecten?
Ook bij onderhouds- en energieprojecten, komen we alleen in uw woning onder de genoemde voorwaarden. Als wij een onderhouds- of energieproject in uw complex gaan uitvoeren, dan informeren wij u via een brief over de verdere aanpak.

Nieuwbouwprojecten
Vooralsnog lopen onze nieuwbouwprojecten gewoon door, zolang we de veiligheid van het bouwpersoneel kunnen garanderen.

Huur betalen
We denken mee met huurders en bedrijven die in betalingsproblemen komen over individuele oplossingen, bijvoorbeeld als er sprake is van een onverwachte inkomensterugval. Heeft u door de Coronacrisis problemen met het betalen van uw huur? Neem dan zo snel mogelijk contact met Maasdelta op, via telefoonnummer: 0181 - 603 703. Samen kijken we dan naar de mogelijkheden voor het vinden van een oplossing. Hierbij passen wij maatwerk toe bij het treffen van een betalingsregeling en de periode van terugbetaling.

Bewonerscommissies en Verenigingen van Eigenaren

 • Overleggen met Bewonerscommissies en VvE’s vinden niet fysiek plaats, maar telefonisch of digitaal.
 • Gebouwbeheerders hebben wij het dringende advies gegeven om de centrale ontmoetingsruimten van complexen tijdelijk te sluiten. Deze ruimten bevinden zich meestal in complexen waar onze meest kwetsbare huurders wonen. Dat is lastig voor onze bewoners, maar wel de meest verstandige beslissing.

Contact in de wijk
Onze huis- en wijkmeesters blijven hun werk doen in uw wijk. Voor uw en hun veiligheid is het belangrijk om u aan de maatregelen te houden zoals vermeld op de posters in uw woongebouw. Denk hierbij aan de regel om met niet meer dan twee personen in een lift te staan. Daarnaast is het ook erg belangrijk dat als u een vraag aan de huis-/ wijkmeester wilt stellen, u niet vergeet 1,5 meter afstand te houden.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden