Maasdelta rijdt voortaan elektrisch!

Publicatiedatum: 16-11-2021

We hebben 14 elektrische auto’s aangeschaft die onze opzichters en woonconsulenten kunnen gebruiken. Dit is een van de maatregelen die wij als organisatie nemen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

 

Maasdelta werkt aan een duurzame toekomst
Wij willen ervoor zorgen dat onze huurders uiterlijk in 2050 CO2-neutraal wonen. Hiermee willen we voldoen aan de landelijke klimaatafspraken. Daarnaast doen we dit om de woonlasten betaalbaar te houden voor onze huurders, voor een duurzaam milieu en voor de toekomstbestendige waarde van ons bezit. Maar ook als organisatie willen we duurzaam en milieubewust zijn. 

Binnen de organisatie leveren we ook een bijdrage om de klimaatdoelen te behalen
Wij investeren niet alleen in de duurzaamheid van ons woningbezit, maar hebben ook doelen en ambities voor onze organisatie. Het elektrische rijden is hier een onderdeel van. Verder willen wij in 2025 het volgende bereikt hebben: 

  • We ontwikkelen een duurzaamheidsvisie die wordt gedragen door alle medewerkers.
  • We verkleinen onze ecologische voetafdruk door onder andere: volledig papierloos te werken, het stimuleren van onze medewerkers om met het openbaar vervoer of de fiets te gaan en het overschakelen naar een volledig elektrisch wagenpark.
  • We stellen een routekaart op om onze kantoren en andere gebouwen waar we eigenaar van zijn in 2050 CO2-neutraal en klimaatadaptief te krijgen en zijn gestart met de aanpak.
     

 

Deel deze pagina