Maasdelta koopt deel vastgoed in Brielle van Vestia

Publicatiedatum: 09-05-2022

Deze eengezinswoningen aan de Franschestraat in Brielle neemt Maasdelta Groep over van Vestia.

Vestia tekende onlangs de overeenkomst met de woningcorporaties Maasdelta Groep, Ressort Wonen en woonstichting De Zes Kernen voor de overname van een deel van haar vastgoed in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. Het gaat in totaal om zo’n 750 woningen. De overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthouders. De verkoop draagt bij aan het op peil houden van het aantal sociale huurwoningen in gemeente Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. Voor Vestia maakt de verkoop het mogelijk leningen af te lossen en zich te concentreren op haar kerngemeenten. De overdracht van het vastgoed vindt naar verwachting plaats op 1 juli 2022.

Arjan Schakenbos, voorzitter van de raad van bestuur van Vestia, over de verkoop: “ Wij zien in Maasdelta Groep, Ressort Wonen en woonstichting De Zes Kernen betrokken woningcorporaties met veel ervaring in de regio Rijnmond die zich inzetten voor hun huurders en vastgoed. Dankzij de verkoop komt er perspectief voor de volkshuisvestelijke opgave in gemeente Brielle, neemt onze leningenportefeuille af en kunnen we ons nog meer richten op onze kerngemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer.”

Onderdeel grotere verkoop
Op 12 mei 2020 tekenden minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en alle betrokkenen een bestuurlijk akkoord voor de overname van Vestia- bezit in zes gemeenten. Vestia verkocht haar vastgoed al in Pijnacker-Nootdorp, Westland, Barendrecht en Bergeijk. En nu dus een deel van haar vastgoed in gemeente Brielle. Ze onderzoekt de verkoop van de rest van het bezit in gemeente Brielle en van bezit in Zuidplas. De verkopen zijn onderdeel van de structurele oplossingen waar Vestia de afgelopen jaren, samen met haar stakeholders, aan werkte. Met als doel in de toekomst weer de volkshuisvester te zijn die de huurders en gemeenten nodig hebben.

Behoud sociale huurwoningen
De bestuurders René de Groot (Maasdelta Groep), Frans Desloover (Ressort Wonen) en Anja van der Sijde (De Zes Kernen) heten de nieuwe huurders van harte welkom. De organisaties zijn al enige tijd bezig met de voorbereidingen. “Wij vinden het belangrijk dat deze woningen in gemeente Brielle behouden blijven voor de sociale huur. Er is een enorme vraag naar betaalbare woningen. Samen zorgen we hiervoor. De huidige huurders behouden hun huurovereenkomst en hun rechten en plichten hieruit blijven hetzelfde”.

Overname leningen
Maasdelta Groep, Ressort Wonen en woonstichting De Zes Kernen nemen naast het vastgoed een deel van Vestia’s leningen over voor de waarde van het vastgoed. Dit verbetert de balanspositie van Vestia.

Akkoord toezichthouders
De overeenkomst is getekend. Nu volgt het traject van goedkeuringen. De OR en de Huurdersraad Vestia geven advies. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) dienen nog akkoord te gaan.

 

Deel deze pagina