Werken bij Maasdelta Contact
Welkom Over Maasdelta Publicaties Nieuws Sterrenkwartier klimaatadaptief met ruimte voor regenwater

Sterrenkwartier klimaatadaptief met ruimte voor regenwater

Leestijd: 2 min

De wijk Sterrenkwartier Hoog in Spijkenisse maakt sinds het voorjaar van 2020 in verschillende fases een omvangrijke renovatie door. Onderdeel van deze renovatie is ook: zorgen dat de wijk klaar is voor de klimaatveranderingen. Daarom is de aannemer in opdracht van gemeente Nissewaard bezig met het vergroten van een waterpartij in de wijk. Hiermee komt er meer ruimte voor de opvang van regenwater.

Het gaat om een vergroting van de bestaande singel tussen de Mizarstraat en de Hekelingseweg. Door de renovatie van de wijk ontstaat er meer bebouwd oppervlak en is er minder grondoppervlak voor het opnemen van regenwater. Dit heeft gevolgen voor de waterhuishouding in dit gebied en dan is er zogenaamde watercompensatie nodig. Anders gezegd: door het vergroten van de singel helpen we wateroverlast door met name regenval te voorkomen.

De vergrote waterpartij krijgt natuurvriendelijke oevers. “Dat is goed voor flora en fauna en het zorgt voor schoon oppervlaktewater”, zegt wethouder Beheer Openbare Ruimte, Jan Willem Mijnans. “Dit past bij de uitstraling die we willen voor deze wijk: rustig, ruim en groen. We vinden het belangrijk om de wijk niet alleen te voorzien van duurzame en betaalbare huur- en koopwoningen, maar ook te zorgen voor klimaatadaptatie. Daarom ben ik blij met de watercompensatie, zo zijn we echt toekomstbestendig bezig.” Wethouder Bal, Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid onderschrijft dit volkomen: “Deze tendens, waarbij duurzaamheid vast onderdeel is van bouw- en renovatieplannen is steeds vanzelfsprekender, dat is een goede ontwikkeling.”

Gemeente Nissewaard werkt samen met Maasdelta Groep aan de vernieuwing van Sterrenkwartier Hoog. Dit gebeurt in vier fasen tot en met 2028. De nieuwbouw van fase 1 is afgerond en de bewoners wonen er inmiddels. Voor de ontwikkeling van de tweede fase is een vervolgovereenkomst tussen de gemeente en Maasdelta gesloten. Er worden appartementen gesloopt en als nieuwbouw komen er sociale huurappartementen, sociale eengezinswoningen en koopwoningen terug. “We zien steeds concreter worden hoe deze jaren 60 woonwijk wordt omgetoverd tot een nieuwe, eigentijdse woonomgeving. Ook bij alle volgende fases hebben we volop aandacht voor duurzaamheid”, zegt bestuurder René de Groot van Maasdelta.