Werken bij Maasdelta Contact
Welkom Over Maasdelta Publicaties Nieuws Start sloop woningen Jan Luykenstraat

Start sloop woningen Jan Luykenstraat

Leestijd: 3 min

Vanaf 1 februari start Maasdelta met de sloop van 20 eengezinswoningen aan de Jan Luykenstraat 1 t/m 39 (oneven nummers). Op deze locatie worden straks 20 nieuwe eengezinswoningen gebouwd. De huidige bewoners mogen na de bouw terugkeren naar een woning op de locatie. Zij verblijven tot die tijd in wisselwoningen.

Vanaf 1 februari is het sloopterrein ingericht en afgezet met hekken. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden verwijderen de nutsbedrijven alle gas-, water- en lichtaansluitingen uit de woningen. Ook wordt een aantal nutsleidingen in de directe omgeving omgelegd. Dit kan plaatselijk hinder opleveren voor het verkeer. Alternatieve routes worden zo nodig aangegeven.

Verwijdering asbest en her te gebruiken materialen
Schotte B.V. uit Nieuwerkerk a/d IJssel voert de sloopwerkzaamheden uit. Half februari start deze met de sanering van asbesthoudende onderdelen aan de binnen- en buitenzijde van de woningen. Dit gebeurt volgens de wettelijk geldende regels en levert geen gevaar op voor omwonenden. Ook worden her te gebruiken materialen verwijderd, zoals hout en dakbedekking.

Grove sloopwerkzaamheden
Na de asbestsanering start naar verwachting in maart het grove sloopwerk. Met behulp van een sloopkraan worden de woningen verder gesloopt. De aannemer neemt maatregelen om de overlast te beperken. Tijdens de werkzaamheden blijft het gebied toegankelijk voor verkeer. Rondom het werkterrein worden hoge hekken geplaatst voor de veiligheid. Binnen de hekken komt een kleine bouwkeet te staan.

Afronding sloop en start nieuwbouw
Volgens de planning worden de sloopwerkzaamheden in april 2017 afgerond. Kort daarna start Van Wijnen bv uit Dordrecht met de nieuwbouw. Aan de Jan Luykenstraat worden vier rijen van vijf sociale huurwoningen (totaal 20 woningen) gebouwd. De nieuwe woningen worden naar verwachting eind 2017 opgeleverd.

Da Costaplein
Zodra de nieuwbouw aan de Jan Luykenstraat gereed is, worden de 20 eengezinswoningen aan het Da Costaplein 1 t/m 39 (o) gesloopt. Op deze locatie worden vier rijen van zeven sociale huurwoningen (totaal 28 woningen) gebouwd.

Terugkeergarantie huidige bewoners
De huidige bewoners van de Jan Luykenstraat en het Da Costaplein hebben een terugkeergarantie. Dit betekent dat zij na de bouw mogen terugkeren naar een nieuwe woning op de locatie. Tijdens de werkzaamheden kunnen zij in wisselwoningen in de flat aan Mgr. W.M. Bekkerslaan verblijven.

De bewoners van de Jan Luykenstraat hebben inmiddels hun intrek in de wisselwoningen genomen. We verwachten dat zij eind 2017 kunnen terugverhuizen naar hun nieuwe woning aan de Jan Luykenstraat. Daarna zijn de bewoners van het Da Costaplein aan de beurt om naar de wisselwoningen te verhuizen. Kijk voor meer informatie over de vernieuwing van Sluispolder-West op www.sluispolder-west.nl.