Werken bij Maasdelta Contact
Welkom Over Maasdelta Publicaties Nieuws Sloopwerkzaamheden PC Hooftlaan 13-39 van start

Sloopwerkzaamheden PC Hooftlaan 13-39 van start

Leestijd: 1 min

Vandaag, woensdag 7 november 2018, wordt gestart met de grove sloop van de flat aan de PC Hooftlaan 13abc t/m 39abc (oneven nummers) in Maassluis.

In september zijn de voorbereidingen voor de sloop van de flat getroffen. Vervolgens startte het sloopbedrijf in oktober met de sanering van de asbesthoudende onderdelen. Daarbij werden ook her te gebruiken materialen, zoals hout en dakbedekking, verwijderd. Met behulp van een grote kraan wordt nu het resterende deel van de flat gesloopt.

Uitvoering
Tijdens de werkzaamheden blijft het gebied toegankelijk voor verkeer. De aannemer neemt maatregelen om geluidshinder en stofoverlast te beperken. Als het proces volgens plan verloopt, worden de sloopwerkzaamheden eind december 2018 afgerond. De hekken blijven staan voor de nieuwbouw die in 2019 plaatsvindt.

Nieuwbouw na sloop
Op de locatie wordt straks een nieuw woongebouw met 64 appartementen gerealiseerd, die geschikt zijn voor de bewoners van seniorencomplex De Vliet. De bewoners van De Vliet die zich daarvoor hebben aangemeld, kunnen na oplevering van de nieuwe woningen direct doorverhuizen naar het nieuwe seniorencomplex. In het nieuwe complex wordt ook een ontmoetingsruimte gerealiseerd, voor sociale contacten en maatschappelijke activiteiten. Maasdelta bespreekt de plannen en de planning met een klankbordgroep van bewoners van De Vliet.