Werken bij Maasdelta Contact
Welkom Over Maasdelta Publicaties Nieuws Sloopbesluit voor fase 3 Sterrenkwartier Hoog

Sloopbesluit voor fase 3 Sterrenkwartier Hoog

Leestijd: 2 min

Per 1 juli 2021 is het officiële sloopbesluit genomen voor de woningen aan de Poolsterstraat 1-15, Poolsterstraat 2-24, Poolsterstraat 28-42, Grote Beerstraat 1-15 en Grote Beerstraat 42-64. Deze woningen vallen onder fase 3 van de herstructurering van Sterrenkwartier Hoog.

Door de coronamaatregelen komt er geen fysieke bijeenkomst voor de bewoners. Zij hebben de  herhuisvestingsregeling per post ontvangen. Daarnaast is er een presentatie online voor de bewoners beschikbaar waar Ron de Wit de herhuisvestingsregeling uitlegt. Bewoners hebben een link ontvangen om deze te bekijken.

Splitsing fase 3
De uitverhuizing van de bewoners van fase 3 is gesplitst in twee delen. Namelijk fase 3a en fase 3b. Dit is gedaan omdat er een langere periode nodig is om iedereen uit te verhuizen. In fase 3 hebben we te maken met meer dan 200 woningen. De uitverhuizing van de bewoners van fase 3 gaat in totaal twee jaar en drie maanden.

Maasdelta wil de bewoners zo goed mogelijk begeleiden bij het vinden van een nieuwe woning. Door de maatregelen rondom corona, kost dit meer tijd dan normaal. Daarnaast is het op de huidige woningmarkt lastiger om in korte tijd geschikte woningen te vinden.

Wanneer urgentie en verhuiskostenvergoeding
Nadat het sloopbesluit is genomen, heeft iedereen in fase 3 recht op de wettelijk vastgestelde verhuiskostenvergoeding. De urgentie wordt per deelfase (3a en 3b) op een ander moment gegeven.

Dit betekent:

  • Bewoners van fase 3a (Poolsterstraat) zijn vanaf 1 juli 2021 urgent woningzoekende en hebben recht op de wettelijk vastgestelde verhuiskostenvergoeding.
  • Bewoners van fase 3b (Grote Beerstraat) hebben nog geen urgentie, maar komen vanaf 1 juli 2021 wel in aanmerking voor de wettelijk vastgestelde verhuiskostenvergoeding. De urgentie gaat voor deze bewoners naar verwachting in april 2022 in.

 

Tijdelijke verhuur lege woningen
Leegstandbeheerder Livable gaat de lege woningen in fase 3 tijdelijk verhuren. Zij hebben dit ook in fase 1 en fase 2 voor ons gedaan. Om leegstand te voorkomen en daarmee de leefbaarheid in de wijk te behouden, worden de leeggekomen woningen tot de sloop tijdelijk verhuurd op basis van de leegstandswet.