Werken bij Maasdelta Contact
Welkom Over Maasdelta Publicaties Nieuws Samen zorgen voor voldoende woon- en zorgplekken voor ouderen

Samen zorgen voor voldoende woon- en zorgplekken voor ouderen

Leestijd: 3 min

Op 8 november is in het stadhuis van Maassluis het convenant ‘Intramurale capaciteit en nieuwe woonoplossingen’ getekend. Gemeente Maassluis, Argos Zorggroep, Careyn, woningcorporatie Maasdelta, Seniorenwelzijn, Rogplus, en zorgverzekeraar/zorgkantoor DSW geven hierin aan om de komende jaren samen te zorgen voor voldoende woon- en zorgplekken voor ouderen.

Nederland vergrijst in rap tempo en de druk op de ouderenzorg blijft toenemen. Om te voorkomen dat wachtlijsten voor de verpleeghuiszorg verder oplopen, te weinig zorgpersoneel beschikbaar is, en er onvoldoende geschikte woonplekken voor ouderen zijn, is ingrijpen hard nodig. En daarvoor is  goede samenwerking tussen alle betrokken partijen in de ouderenzorg nodig. Wethouder Bronsveld: “In Zonneburcht hebben we met elkaar een mooie manier van wonen en zorg voor ouderen gerealiseerd. Dat willen we op meer plekken in de stad, zodat onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven met de nodige zorg en gezelligheid dichtbij.”

Opgave voor Maassluis
De partijen in het convenant willen in de komende vier jaar in Maassluis een uitbreiding realiseren van 50 plaatsen in de verpleeghuiszorg en 130 zelfstandige woonmogelijkheden met zorg voor ouderen. Wethouder Kuiper: “Die woningen moeten van papier naar werkelijkheid gaan, daarbij is dit convenant een belangrijke stap: om structureel samen te werken aan vernieuwende vormen van wonen met zorg. Zowel in de bestaande wooncomplexen voor ouderen, maar ook in de nieuwbouw projecten gaan we dat mogelijk maken.” 

Regionale aanpak
Gemeente Maassluis hecht veel waarde aan goede woonvoorzieningen voor ouderen met ondersteuning waar dat nodig is. Om dit mogelijk te maken werkt de gemeente niet alleen lokaal samen, maar ook met organisaties in de regio. Naast woonmogelijkheden met zorg voor ouderen wordt in de regio ook gewerkt aan de samenwerking in zorg en welzijn, en het behoud van goed en voldoende personeel. Dit alles om de zorg voor ouderen in de regio ook de komende jaren toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden.

Nederland vergrijst in rap tempo en de druk op de ouderenzorg blijft toenemen. Om te voorkomen dat wachtlijsten voor de verpleeghuiszorg verder oplopen, te weinig zorgpersoneel beschikbaar is, en er onvoldoende geschikte woonplekken voor ouderen zijn, is ingrijpen hard nodig. En daarvoor is  goede samenwerking tussen alle betrokken partijen in de ouderenzorg nodig. Wethouder Bronsveld: “In Zonneburcht hebben we met elkaar een mooie manier van wonen en zorg voor ouderen gerealiseerd. Dat willen we op meer plekken in de stad, zodat onze inwoners  zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven met de nodige zorg en gezelligheid dichtbij.”

Opgave voor Maassluis
De partijen in het convenant willen in de komende vier jaar in Maassluis een uitbreiding realiseren van 50 plaatsen in de verpleeghuiszorg en 130 zelfstandige woonmogelijkheden met zorg voor ouderen. Wethouder Kuiper: “Die woningen moeten van papier naar werkelijkheid gaan, daarbij is dit convenant een belangrijke stap: om structureel samen te werken aan vernieuwende vormen van wonen met zorg. Zowel in de bestaande wooncomplexen voor ouderen, maar ook in de nieuwbouw projecten gaan we dat mogelijk maken.” 

Regionale aanpak
Gemeente Maassluis hecht veel waarde aan goede woonvoorzieningen voor ouderen met ondersteuning waar dat nodig is. Om dit mogelijk te maken werkt de gemeente niet alleen lokaal samen, maar ook met organisaties in de regio. Naast woonmogelijkheden met zorg voor ouderen wordt in de regio ook gewerkt aan de samenwerking in zorg en welzijn, en het behoud van goed en voldoende personeel. Dit alles om de zorg voor ouderen in de regio ook de komende jaren toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden.

Fotograaf: Robert Vos