Werken bij Maasdelta Contact
Welkom Over Maasdelta Publicaties Nieuws Nieuwe prestatieafspraken tussen gemeente Hellevoetsluis, woningcorporatie Maasdelta en huurdersvereniging De Koepel

Nieuwe prestatieafspraken tussen gemeente Hellevoetsluis, woningcorporatie Maasdelta en huurdersvereniging De Koepel

Leestijd: 2 min

De gemeente Hellevoetsluis, huurdersvereniging De Koepel en Maasdelta hebben in goede samenwerking nieuwe prestatieafspraken voor 2020 gemaakt. De afspraken gaan over sociale huurwoningen, duurzaamheid, leefbaarheid, kwetsbare doelgroepen en wonen met zorg.

Sociale huurwoningen
Afspraken over sociale huurwoningen in de nieuwbouwprojecten zoals Boomgaard, Sportlaan en Voornesteyn, zorgen ervoor dat er in Hellevoetsluis meer sociale huurwoningen beschikbaar komen en meer mensen door kunnen stromen naar een passende woning. 
Wethouder Aart-Jan Spoon: “Regelmatig horen we dat er meer sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Met deze afspraken gaan we daar concreet op in. Daarnaast zetten we ons in om de doorstroming in de woningmarkt te versterken. Gezamenlijk kijken we wat we kunnen doen om dit te stimuleren.”

Zorgvraag
Ook versterken de partijen gezamenlijk de samenwerking op sociaal gebied met bijvoorbeeld zorgorganisaties, het SBO, de politie en het openbaar ministerie. Met die samenwerking proberen zij bijvoorbeeld om schuldenproblematiek te voorkomen, mensen met problemen te ondersteunen en woonoverlast te voorkomen of verminderen. 

Kees Vos, namens huurdersvereniging De Koepel Hellevoetsluis: “Als huurdersvertegenwoordigers zijn wij zeer content met de nieuwe prestatieafspraken die gemaakt zijn voor 2020 en dan vooral deze die gericht zijn op diverse onderdelen van het sociaal domein. De actie om 165 sociale huurwoningen extra te gaan bouwen geeft ons ook veel voldoening.” Ook René de Groot, bestuurder van Maasdelta is blij met de voorstellen om intensiever te gaan samenwerken binnen het sociaal domein: “Hierdoor kunnen we problemen achter de voordeur beter aanpakken. En een vangnet creëren voor huurders die het moeilijk hebben.” 

Duurzaamheid
De gemeente gaat aan de slag met plannen om meer gebruik te gaan maken van duurzame energie en maakt daarvoor een Warmtevisie. Ook zullen de gemeente, het waterschap en andere belanghebbenden, zoals Maasdelta en De Koepel met elkaar gaan praten over het klimaatbestendig maken van de leefomgeving.

Bekijk de prestatieafspraken 2020.