Werken bij Maasdelta Contact
Welkom Over Maasdelta Publicaties Nieuws Nieuwe prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurders

Nieuwe prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurders

Leestijd: 3 min

De gemeente Hellevoetsluis, huurdersorganisatie De Koepel en Maasdelta hebben in goede samenwerking nieuwe prestatieafspraken voor het jaar 2021 gemaakt. Daarin staat op welke gebieden in het volgende jaar samengewerkt gaat worden. Dit gaat bijvoorbeeld over het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen, verduurzamingsmaatregelen en de leefbaarheid van de woonwijken in Hellevoetsluis. De prestatieafspraken worden in december ondertekend door de drie partijen.

Sociale huurwoningen
Specifiek is er aandacht voor sociale huurwoningen in de nieuwbouwprojecten. In de projecten Boomgaard (ten noorden van de Parnassialaan), Stadsdorp 3223 (omgeving Sportlaan) en Voornesteyn (zorgwoningen, vlakbij de Struytse Hoeck) worden de komende jaren in totaal 165 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om nog op andere locaties extra sociale woningen te bouwen. Kees Vos, voorzitter Huurdersvereniging De Koepel Hellevoetsluis: “Als huurdersvertegenwoordigers zijn wij voorlopig content met de uitvoering van de regionale afspraken om minimaal 165 sociale huurwoningen te gaan bouwen in Hellevoetsluis. Dit is een goed begin maar op termijn zeker niet voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen, deze blijft immers zeer hoog. Daarom zijn wij ook tevreden met het voornemen van de gemeente om te onderzoeken waar en wanneer er extra sociale nieuwbouw plaats kan gaan vinden. We blijven alert of de plannen er ook komen; want in plannen alleen kunnen de mensen niet wonen.”

Woonoverlast
Ook op sociaal gebied gaan de partijen nauwer samenwerken vanaf begin 2021. Ze willen met elkaar naar oplossingen zoeken bij problemen die te maken hebben met de overlast in buurten. “Uiteraard is het belangrijk dat we in Hellevoetsluis weer nieuwbouw gaan realiseren”, aldus René de Groot, bestuurder van Maasdelta Groep. “Maar daarnaast is de aandacht voor elkaar in de wijken belangrijk. Dit geldt op het gebied van zorg en welzijn, maar ook voor het omgaan met overlast. Het is goed om te zien dat gemeente, Maasdelta en partners in de wijk samenwerken om mensen aandacht te geven. En dat in geval van problemen er in een vroeg stadium samen naar een oplossing wordt gezocht.” 

Wooncoach
Een derde punt dat terugkomt in de prestatieafspraken is de wooncoach die Maasdelta vanaf 2021 gaat inzetten. Deze kan met ouderen in gesprek gaan over hun woonsituatie. Een wooncoach kan met  bewoners meedenken om een verhuizing van een eengezinswoning naar een appartement mogelijk te maken. “Ik vind het goed dat deze rol wordt opgepakt”, aldus wethouder Aart Jan Spoon. “Soms willen mensen wel verhuizen, maar zien ze vooral de problemen die daarbij komen kijken, of de kosten. Een wooncoach kan hen dan op weg helpen. Als dat lukt, is er ook sprake van meer doorstroming in bestaande woningen. En dat is nodig.” 

Bekijk de prestatieafspraken van Hellevoetsluis voor 2021.