Werken bij Maasdelta Contact
Welkom Over Maasdelta Publicaties Nieuws Maasdelta presenteert aangepast nieuwbouwplan aan bewoners seniorencomplex De Vliet

Maasdelta presenteert aangepast nieuwbouwplan aan bewoners seniorencomplex De Vliet

Leestijd: 3 min

Op woensdag 25 oktober 2017 organiseerde Maasdelta een voorlichtingsbijeenkomst voor bewoners van De Vliet. Het seniorencomplex wordt op termijn gesloopt. Maasdelta gaf, samen met de gemeente Maassluis en stedenbouwkundig bureau Geurst & Schulze, een toelichting op de plannen. Zo is er een aangepast plan voor de nieuwbouw op de locatie PC Hooftlaan - schuin tegenover De Vliet - gepresenteerd. In dit plan is geprobeerd zoveel mogelijk appartementen te ontwikkelen die geschikt zijn voor de huidige bewoners van De Vliet. Ook kregen de bewoners uitleg over de herhuisvestingsregeling.

In eerste instantie was in de Mantelovereenkomst (2014) van Maasdelta en de gemeente Maassluis opgenomen dat er op de locatie PC Hooftlaan circa 40 appartementen gebouwd worden. Na het concreter worden van de plannen, brachten bewoners van De Vliet drie duidelijke wensen naar voren: (1) zoveel mogelijk huurders van De Vliet moeten kunnen verhuizen naar de nieuwbouw aan de PC Hooftlaan, (2) een wijkbijeenkomst-/recreatieruimte en (3) liever geen open galerijen in het nieuwe woongebouw. Wethouder Keijzer zegde de gemeenteraad toe deze zaken te onderzoeken.

Tegemoet komen aan wensen
Maasdelta wilde tegemoet komen aan de wensen van de bewoners en gemeente, maar moest wel rekening houden met de ruimtelijke en stedenbouwkundige mogelijkheden. Zo zijn voldoende parkeerplekken en de inrichting en grootte van de nieuwbouw bepalend. Op basis hiervan heeft Maasdelta het plan, in overleg met de gemeente, aangepast.

Er kunnen in de nieuwbouw op de PC Hooftlaan maximaal circa 66 appartementen gerealiseerd worden. Dat zijn er 26 meer dan in de oorspronkelijke plannen. Ook is er plek voor een ontmoetingsruimte op de eerste verdieping voor (en door) de bewoners van het complex.

Het is mogelijk om op de begane grond nog een ontmoetingsruimte te realiseren waar ook wijkbewoners gebruik van kunnen maken. Deze ruimte komt dan wel in de plaats van twee á drie appartementen. De gemeente bepaalt in hoeverre deze ontmoetingsruimte, in het licht van de bestaande voorzieningen in Maassluis, daadwerkelijk nodig is. Aangezien sloop van De Vliet pas op zijn vroegst medio 2020 plaatsvindt, is daar nog ruim voldoende tijd voor.

Verder worden er beschutte galerijen gerealiseerd. Deze zijn voor tweederde dicht en er is een overkapping op de bovenste verdieping. Een geheel dichte galerij bleek binnen de opzet van dit appartementengebouw niet mogelijk volgens het bouwbesluit. Het College van B&W stemde op 24 oktober 2017 definitief in met het plan van Maasdelta. Het plan wordt nog behandeld in de gemeenteraad.

Uitleg over herhuisvestingsregeling
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst gaf Maasdelta een toelichting op de herhuisvestingsregeling. Hierin is opgenomen met welke zaken de bewoners de komende tijd te maken krijgen en welke rechten en plichten zij hebben, waaronder een verhuiskostenvergoeding. Maasdelta legde uit hoe bewoners een passende woning aangeboden krijgen en hoe het verhuizen in zijn werk gaat. Bewoners van De Vliet krijgen voor het verhuizen extra lang (bijna 3 jaar) de tijd. Maasdelta gaat hen hierbij uitgebreid begeleiden. Zo plant de woonconsulente huisbezoeken in bij de bewoners om te horen waar zij naartoe willen verhuizen en de mogelijkheden te bespreken. Bewoners kunnen een familielid, ouderenwerker van Seniorenwelzijn of bewonerscommissielid vragen bij dit gesprek aanwezig te zijn. In januari hoopt Maasdelta inzicht te hebben in de wensen van de bewoners van De Vliet.

Sloopbesluit voor de huidige woningen aan de PC Hooftlaan 13abc t/m 39abc
Voor de huidige woningen aan de PC Hooftlaan 13abc t/m 39abc is al eerder een sloopbesluit genomen. Maasdelta nodigde de huurders van de 42 appartementen op 9 oktober 2017 uit voor een voorlichtingsbijeenkomst. Het sloopbesluit betekent dat zij het komende jaar naar een andere woning moeten verhuizen. De woonconsulente van Maasdelta bespreekt met elke bewoner de woonwensen om een passende woning te vinden.