Werken bij Maasdelta Contact
Welkom Over Maasdelta Publicaties Nieuws Maasdelta onafhankelijk op kwaliteit beoordeeld

Maasdelta onafhankelijk op kwaliteit beoordeeld

Leestijd: 3 min

Maasdelta heeft in 2018 een onderzoek laten uitvoeren naar haar maatschappelijke prestaties in de periode van 2014 tot en met 2017.

Daaruit blijkt dat Maasdelta een woningcorporatie met goede maatschappelijke prestaties is, die zakelijk én sociaal in balans is. Wederom een mooie verbetering ten opzichte van vorige keer. Dit onderzoek - ook wel maatschappelijke visitatie genoemd - laat Maasdelta eenmaal per vier jaar uitvoeren.

"De afgelopen vier jaar hebben wij hard gewerkt om onze prestaties te verbeteren”, aldus René de Groot. “Wij hebben vooral hard gewerkt aan de communicatie met onze belanghouders en aan de efficiency van Maasdelta. Ik ben blij en trots dat deze verbeterslagen tot uiting komen in het nieuwe rapport. Onze belanghouders herkennen de verbeteringen. Ook zij zien dat de klant meer centraal staat in onze organisatie.” 

Betrouwbare samenwerkingspartner 

In 2014 werd Maasdelta omschreven als een gedegen en maatschappelijk gedreven corporatie, met een mooie waardering voor haar prestaties. “In 2018 wordt Maasdelta bij uitstek gezien als een betrouwbare gespreks- en samenwerkingspartner op lokaal niveau”, vertelt René. “Daarnaast blijkt de interne professionele besturing goed te zijn. De prestaties naar vermogen zijn ook goed te noemen. De cijfers en uitleg die door Raeflex gegeven zijn, geven mij meer dan voldoende vertrouwen en houvast voor de toekomst. Ik ga met een goed gevoel de komende vier jaar in.” 

Duurzaamheid 

De inzet van Maasdelta op duurzaamheid scoort goed onder belanghouders, onder andere omdat we maatregelen in woningen niet meer doorberekenen aan huurders. Op dezelfde manier wordt er naar het sociaal beleid bij herstructurering gekeken. Onze terugkeergarantie en sociaal plan oogsten veel lof. Belanghouders worden graag in een vroeger stadium bij de duurzaamheidsplannen betrokken, als klantgroep en bij het beleidstraject.

Leefbaarheid 

Maasdelta heeft een duidelijke visie op de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Zo streeft Maasdelta naar verbinding van verschillende zorg- en welzijnspartijen. Partners vragen meer oog te hebben voor hun investeringen: “Ga met hernieuwde energie aan de slag op het terrein van wonen en zorg”. Ook de goede prestaties op het gebied van herstructurering en leefbaarheid worden lokaal herkend door onze belanghouders. Maasdelta zet maatschappelijk vermogen goed in. 

Verbeteragenda 

Maasdelta is en blijft een lerende organisatie. Daarom heeft René de Groot om een verbeteragenda voor de toekomst gevraagd. “Raeflex heeft onder andere bij onze belanghouders onderzocht wat voor Maasdelta een stimulans is voor de komende vier jaar. Zo wil Maasdelta de klant aangenaam verrassen. Dit vraagstuk staat intern al enige tijd op de agenda. Ook bekijken wij of onze centralisering gevolgen heeft voor onze lokale betrokkenheid, die we natuurlijk graag willen behouden. Tot slot gaan we onderzoeken hoe onze medewerkers invulling kunnen geven aan de dienstverleningsambities. Daar gaan we de komende jaren hard mee aan de slag.”