Werken bij Maasdelta Contact
Welkom Over Maasdelta Publicaties Nieuws Huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeente Nissewaard tekenen prestatieafspraken

Huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeente Nissewaard tekenen prestatieafspraken

Leestijd: 2 min

Op 1 december ondertekenden huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente de prestatieafspraken voor Nissewaard. Deze prestatieafspraken geven aan welke bijdrage de verschillende partijen het komende jaar leveren aan het woonbeleid van de gemeente, dat is vastgelegd in de Woonvisie Nissewaard Woont 2016-2020.

Maar liefst negen partijen – woningcorporaties De Leeuw van Putten, De Zes Kernen, Maasdelta Groep en Woonbron, huurdersorganisaties LvP, De Zes Kernen, SHS en De Samenwerking, en de gemeente Nissewaard – hebben overeenstemming bereikt over de beschikbaarheid, de kwaliteit (onderhoud en duurzaamheid) en de betaalbaarheid van (huur)woningen, over wonen met zorg en over leefbaarheid en veiligheid. Het was de eerste keer dat ook huurdersorganisaties deelnamen in het maken van de afspraken. 

Wethouder Jan Willem Mijnans: “Met zoveel partijen was het in het begin even zoeken naar een werkbare manier, maar ik vind dat we heel constructief hebben samengewerkt. Er ligt nu een mooie overeenkomst met concrete afspraken voor 2017 en een doorkijk naar de jaren daarna. Daar zijn we best trots op.” 

Verduurzamen van woningen
Duurzaamheid is één van de speerpunten in de onderlinge afspraken. De woningcorporaties zullen zich onder andere richten op het aanbieden van isolatiepakketten aan huurders, het combineren van planmatig onderhoud met duurzaamheidsingrepen, zorgen voor tijdige ketelvervanging en het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast is afgesproken dat gemeente en woningcorporaties een projectteam gaan opzetten dat zich gaat richten op een verdere verduurzaming van de sociale woningvoorraad. 

Aangepaste woningen voor senioren
Wonen met zorg en ondersteuning is ook een belangrijk punt in het akkoord. Zo is er onder andere een budget gereserveerd om voorzieningen te treffen in een drietal seniorencomplexen waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen. 

Overige thema’s
In het prestatiekader zijn verder de thema’s leefbaarheid en gebiedsaanpak, woningonderhoud, beschikbaarheid sociale huurwoningen, huisvesting kwetsbare doelgroepen opgenomen. De gemeente en corporaties gaan nog nauwer samenwerken om schulden te voorkomen en te verhelpen. Op het gebied van leefbaarheid en veiligheid is afgesproken dat de huidige aanpak de komende jaren wordt voortgezet. Dit betekent onder andere dat de partijen onverminderd blijven samenwerken om woonoverlast tegen te gaan. Daarnaast blijft er actief ingezet worden op inbraakpreventie, maar bijvoorbeeld ook op tuinonderhoud van bewoners. Buurtpreventie wordt zelfs uitgebreid, naar Zuidland. Ook de extra inzet voor Spijkenisse-Zuidwest en het kerngericht werken blijft in stand. 

U kunt hier het document 'Nissewaard Woont - Prestatiekader 2016-2020 en prestatieafspraken voor 2017' bekijken.