Werken bij Maasdelta Contact
Welkom Over Maasdelta Publicaties Nieuws Huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeente Nissewaard ondertekenen prestatieafspraken 2020

Huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeente Nissewaard ondertekenen prestatieafspraken 2020

Leestijd: 2 min

Huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Nissewaard hebben maandag 9 december de prestatieafspraken voor 2020 en verder ondertekend. Deze prestatieafspraken geven aan welke bijdrage de verschillende partijen het komende jaar leveren aan het woonbeleid van de gemeente dat is vastgelegd in de woonvisie Nissewaard Woont. Het betreft een actualisering van de afspraken, die vorig jaar gemaakt zijn.

Maar liefst tien partijen – woningcorporaties: De Leeuw van Putten, De Zes Kernen, Maasdelta en Woonbron, huurdersorganisaties: LvP, Bernisse, SHS, CPRW en De Samenwerking en gemeente Nissewaard – hebben opnieuw overeenstemming bereikt over de beschikbaarheid, de kwaliteit (onderhoud en duurzaamheid) en de betaalbaarheid van huurwoningen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over wonen met zorg en over leefbaarheid en veiligheid.

Wethouder Jan-Willem Mijnans: “Door de goede basis die er lag in de vorm van de afspraken van vorig jaar hoefden we de afspraken nu alleen te actualiseren. Onze gedeelde visie op de verschillende thema’s is namelijk niet gewijzigd. Toch is er weer een hoop werk verzet om tot goede afspraken te komen. Mijn complimenten daarvoor aan alle betrokkenen, maar met name aan de bestuursleden van de huurdersorganisaties, die dit op vrijwillige basis doen.”

Duurzaamheid
Duurzaamheid blijft een van de speerpunten in de onderlinge afspraken. De maatregelen die in dit kader genomen worden, verbeteren niet alleen de kwaliteit van de woningen, maar het levert ook een besparing voor huurders op. Het energieverbruik daalt en daarmee ook de energierekening. Zo wordt ook bijgedragen aan het speerpunt betaalbaarheid.

Thuis in de Wijk
Corporaties en de gemeente zetten de komende jaren ook sterk in op het uitrollen van het concept Thuis in de Wijk. Onder die noemer vinden allerlei activiteiten plaats in de sfeer van ontmoeting en ontspanning. Het doel is om de gezondheid en het welzijn van de inwoners te vergroten.

Voldoende sociale woningen
Op dit moment is er veel vraag naar sociale huurwoningen. Begin dit jaar zijn er op regionaal niveau  afspraken gemaakt om te bewaken dat er voldoende sociale woningen zijn in 2030. Daarnaast wordt getracht om de sociale woningvoorraad evenwichtiger over de regio Rotterdam te verspreiden.

Bekijk de prestatieafspraken 2020.