Werken bij Maasdelta Contact
Welkom Over Maasdelta Publicaties Nieuws Corporaties, huurders en gemeente Hellevoetsluis maken nieuwe Prestatieafspraken

Corporaties, huurders en gemeente Hellevoetsluis maken nieuwe Prestatieafspraken

Leestijd: 3 min

Huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Hellevoetsluis hebben nieuwe prestatieafspraken voor 2022 gemaakt. In de prestatieafspraken leggen de partijen vast welke bijdrage zij het komende jaar leveren aan het woonbeleid van de gemeente.

Zes partijen zetten hun handtekening onder de gezamenlijke prestatieafspraken voor 2022: woningcorporaties Maasdelta, De Zes Kernen en Woonzorg Nederland, huurdersorganisaties De Koepel en Bernisse en de gemeente Hellevoetsluis. Deze prestatieafspraken gaan onder andere over de beschikbaarheid, de kwaliteit (onderhoud en duurzaamheid) en de betaalbaarheid van huurwoningen en de manier waarop gemeente en corporaties het komende jaar met elkaar gaan samenwerken.

Betaalbare huurwoningen
Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties hebben afspraken gemaakt over nieuwbouw van betaalbare woningen in de sociale- en midden huur sector. Deze worden gebouwd in de projecten Akkerranden, Boomgaard, Brielsestraatweg, Stadsdorp 3223 en in het herontwikkelingsgebied van de Grootenhoek in Hellevoetsluis.

De voorzitter van de huurdersvereniging De Koepel Kees Vos: “Reeds vele jaren hebben de huurdersorganisaties aangedrongen om nieuwbouw te realiseren in de sociale – en midden huur sector. Wij hopen dan ook dat er door de nieuwe afspraken snel gebouwd kan gaan worden, want er is een grote behoefte onder woningzoekenden aan deze nieuwe woningen.”

Ook Anja van der Sijde, directeur-bestuurder bij Woonstichting de Zes Kernen is tevreden met de realisatie van woningen in het project Akkerranden in Oudenhoorn: “De nieuwbouw van sociale huurwoningen voor senioren en starters in Oudenhoorn is een erg goede aanvulling op de bestaande sociale woningvoorraad in het dorp.”

Tegels eruit
Naast nieuwbouw van woningen wordt er ook samengewerkt voor het realiseren van woonzorgvoorzieningen. Yvonne Berloth, clustermanager bij Woonzorg Nederland “wil heel graag in samenwerking met de gemeente en zorgorganisaties nieuwe woonzorgconcepten ontwikkelen”.

Ook wordt in samenwerking met Maasdelta het project met de Wooncoach voortgezet. De Wooncoach begeleidt ouderen die nu in een eengezinswoning wonen naar een passende woning voor senioren. Dit zorgt voor meer doorstroming in de woningmarkt. Daarnaast is er aandacht voor duurzaamheid en klimaat. Zo zorgen corporaties ervoor dat bij nieuwe verhuringen slechts een deel van de tuin van de corporatiewoningen is betegeld.

Voorkomen woonoverlast
De samenwerking op het gebied van het sociaal domein wordt ook verder versterkt. Gezamenlijk is besloten op welke punten in 2022 samengewerkt gaat worden, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van woonzorgcontracten of maatregelen die woonoverlast zoveel mogelijk moeten beperken. Bestuursvoorzitter René de Groot van Maasdelta: “We moeten niet alleen zorgen voor voldoende woningen, ook hebben we aandacht voor hoe mensen met elkaar leven. Kwetsbare mensen hebben dan soms extra begeleiding nodig.”

Wethouder Wonen van de gemeente Hellevoetsluis, Aart Jan Spoon, is tevreden over de gemaakte prestatieafspraken: “Wonen staat enorm in de schijnwerpers. Betaalbare woningen, wachttijden voor huurwoningen, verduurzaming van woningen. Ik ben blij dat we met deze partijen goed samenwerken om op al deze punten stappen te kunnen zetten. Je kunt in onze gemeente fijn wonen, en dat is mede dankzij het werken aan dit soort afspraken. Een speciaal compliment wil ik geven aan de bestuursleden van de huurdersorganisaties, die dit op vrijwillige basis doen.”

Vooruitblik naar 2023
Ook volgend jaar worden er prestatieafspraken opgesteld, voor 2023. Per 1 januari 2023 fuseren de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Daarom worden de prestatieafspraken van volgend jaar samen met die gemeenten en de corporaties en huurdersorganisaties die in deze gemeenten actief zijn gemaakt.

Bekijk de Prestatieafspraken Hellevoetsluis 2022