Werken bij Maasdelta Contact
Welkom Over Maasdelta Publicaties Nieuws Bouwteamovereenkomst voor nieuw woongebouw met seniorenwoningen en polikliniek Franciscus Maassluis

Bouwteamovereenkomst voor nieuw woongebouw met seniorenwoningen en polikliniek Franciscus Maassluis

Leestijd: 3 min

Op 16 juni 2020 hebben Maasdelta Groep en Dura Vermeer een bouwteamovereenkomst getekend. Samen gaan zij het nieuwbouwplan voor de voormalige Albedalocatie aan de Vloot in Maassluis verder uitwerken. Het plan is om hier een woongebouw van acht verdiepingen met circa 56 betaalbare huurwoningen voor senioren en een polikliniek Franciscus Maassluis te realiseren. Maasdelta sloot hiervoor in 2019 een samenwerkingsovereenkomst met Franciscus Gasthuis & Vlietland en de gemeente Maassluis.

Een ‘bouwteam’ is een samenwerking tussen de opdrachtgever Maasdelta en aannemer Dura Vermeer om met inbreng van ieders deskundigheid en ondersteund door Kokon Architectuur & Stedenbouw, tot een verdere uitwerking van het nieuwbouwplan te komen. Daarbij hoort ook een onderzoek naar de mogelijkheden om het aantal woningen te optimaliseren. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van de gemeente Maassluis en inwoners van Maassluis om meer seniorenwoningen dichtbij zorgvoorzieningen op deze locatie te realiseren.

Wethouder Sjoerd Kuiper (o.a. bouwen, wonen en sociale cohesie): “Het is goed nieuws dat Maasdelta nu met Dura Vermeer de volgende stap zet in de nieuwbouw op de Albedalocatie want er is grote behoefte aan betaalbare woningen voor senioren. Die moderne, duurzame woningen zorgen voor een goede kwaliteit van leven voor ouderen en voor doorstroming vanuit woningen waar gezinnen met kinderen vaak naar op zoek zijn. De nieuwe polikliniek van Franciscus Maassluis is van grote waarde voor zorg dichtbij, voor alle Maassluizers.”

Goede zorg voor iedereen 
Franciscus Gasthuis & Vlietland wil op de begane grond een nieuwe polikliniek realiseren. Hier wordt medische zorg en diagnostiek geboden aan alle inwoners van Maassluis en omgeving. Naast de polikliniek is ook plek voor een huisartsenpraktijk en een apotheek.
De poliklinieklocatie Franciscus Maassluis is op dit moment gevestigd in een verouderd gebouw, dat naast de Albedalocatie ligt. Met de verhuizing naar een nieuw gebouw, blijft een waardevol onderdeel van de gezondheidsvoorzieningen voor de stad behouden. De voorzieningen worden uitgebreid ten opzichte van het huidige aanbod van Franciscus Maassluis. Zo wordt naast laboratoriumdiagnostiek ook röntgenonderzoek mogelijk. 

Planning
Terwijl het bouwteam het nieuwbouwplan uitwerkt, wordt het bestemmingsplan voorbereid en worden de benodigde onderzoeken uitgevoerd. De bestemmingsplanprocedure wordt naar verwachting na de zomervakantie van 2020 opgestart. Afhankelijk van het verloop van deze procedure, kan Dura Vermeer op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2021 met de nieuwbouw starten. De nieuwe seniorenwoningen worden dan in de tweede helft van 2021 te huur aangeboden via www.woonnetrijnmond.nl. Om in aanmerking te komen, kunnen belangstellenden zich als woningzoekende inschrijven bij Woonnet Rijnmond. Maasdelta kondigt de start verhuur bijtijds aan via haar website www.maasdelta.nl en digitale huurdersnieuwsbrief.

Over Dura Vermeer Bouw Zuid West
Dura Vermeer Bouw Zuid West - onderdeel van Dura Vermeer - is een ontwikkelende bouwer met de focus op innovatieve en duurzame scenario’s voor ontwikkeling, woningbouw en utiliteitsbouw. Dura Vermeer is een landelijk bouwconcern, opgericht in 1855. Met ruim 1,2 miljard omzet en circa 2.600 medewerkers behoort Dura Vermeer tot de grootste (familie)bedrijven in de bouw. Dura Vermeer is actief in de marktsegmenten woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur (wegenbouw, beton- en waterbouw, spoorbouw en het specialisme milieu). De activiteiten zijn vastgoedontwikkeling, ontwerp en realisatie, onderhoud en renovatie, service- en mutatie-onderhoud en advies en engineering. Dura Vermeer werkt aan haar ambitie om tot de top 3 van innovatieve bouwbedrijven te behoren.