Werken bij Maasdelta Contact
Welkom Over Maasdelta Publicaties Nieuws Bewoners kijken mee bij conditiemetingen woningen

Bewoners kijken mee bij conditiemetingen woningen

Leestijd: 3 min

Maasdelta voert onderhoud uit aan haar woningen. Dit wordt ruim van te voren ingepland. Onze opzichters voeren conditiemetingen uit om te bepalen welk soort onderhoud nodig is. Sinds dit jaar vragen we bewonerscommissies en bewoners een rondje mee te lopen bij deze controle.

Ieder jaar voeren onze opzichters bij een derde van onze woningen/ woongebouwen een conditiemeting uit. Zij controleren de buitenkant en algemene ruimtes, van de kelders tot en met het dak. Hierbij kijken zij of er onderdelen toe zijn aan bijvoorbeeld vervanging of een verfbeurt.

Betrokken huurders
Een opzichter besteedt tijdens een conditiemeting vooral aandacht aan de technische aspecten. Hierdoor kan het voorkomen dat bepaalde minpunten hem niet opvallen, bijvoorbeeld of een onderdeel minder mooi is. Dit soort minpunten vallen bewoners sneller op. Zij wonen er immers en lopen er misschien wel elke dag langs. Vanuit dit idee, hebben we met de huurdersraden afgesproken om de bewonerscommissies te betrekken bij de conditiemetingen.

Hoe werkt het?
De opzichter nodigt de bewonerscommissie uit om met hem een rondje te lopen langs de woningen of door het woongebouw. Tijdens dit rondje kunnen ze aangeven wat hun is opgevallen en wat volgens hen toe is aan vernieuwing of verbetering. Bij woningen zonder bewonerscommissie, vragen we de bewoners of zij interesse hebben om mee te lopen.

Praktijkvoorbeelden
Onze opzichter heeft in Spijkenisse al een aantal woningen/ woongebouwen samen met bewonerscommissies en huurders bekeken. Het is opvallend dat de meeste onderdelen die de bewoners aankaarten al door de opzichter zijn genoteerd. Dat is fijn omdat dit de beoordeling van de opzichter nog eens bevestigt. Daarnaast zijn er ook punten aangewezen die de opzichter niet zijn opgevallen. Enkele voorbeelden die bewoners hebben aangekaart: het reinigen van galerijen en balkons in verband met groene aanslag, bestrating langs de gehele gevel schoonmaken en brandtijd sensor verlichting in bergingen aanpassen.

De opzichter noteert de opmerkingen. Daarna beoordeelt Maasdelta of de aangedragen punten wel realistisch zijn en mee kunnen in de begroting van het komende jaar of een later jaar. De begroting voor het komende jaar wordt vervolgens gepresenteerd aan de huurdersraden.

Betrokken huurders en gemeenten
Onze doelen kunnen we niet alleen bereiken. We hebben daarvoor de samenwerking nodig met onze huurders, overheden en maatschappelijke partners. Binnen de nieuwe Woningwet 2015 is ‘samenwerken’ een belangrijk thema. Maasdelta vertaalt die samenwerking naar een verbetering van de inspraakmogelijkheden voor bewoners, het versterken van de Huurdersraad en het verstevigen van de samenwerking met gemeenten en huurdersorganisaties.