Werken bij Maasdelta Contact
Welkom Over Maasdelta Publicaties Nieuws Beperkte huurverhoging Maasdelta in 2018

Beperkte huurverhoging Maasdelta in 2018

Leestijd: 2 min

Maasdelta Groep heeft met de huurdersorganisaties (SHS uit Spijkenisse, VBBM uit Maassluis en de Koepel uit Hellevoetsluis) overeenstemming bereikt over de huurverhoging 2018.

De gemiddelde huurverhoging voor 2018 wordt 1,4%. Dit is conform de afspraak die vorig jaar is gemaakt om de huren in de jaren 2018-2020 inflatievolgend te verhogen.

Advies huurdersorganisaties
Eind januari zijn wij in gesprek gegaan met de huurdersorganisaties in de gemeenten Hellevoetsluis, Maassluis en Spijkenisse. De huurverhoging wordt volgens de huursombenadering toegepast, variërend van 0% tot 3,1%. Hierbij is rekening gehouden met de wens van de huurdersorganisaties om de huurverhoging zo gelijkmatig mogelijk te spreiden over alle huurders.

Huursombenadering
De huurdersorganisaties hebben veel invloed gehad bij de keuze van de verdeling van de afgesproken huurverhoging. De huursombenadering legt een link tussen de huur die de huurder betaalt en de kwaliteit van de woning. Dus een woning met hoge kwaliteit en een lage huur krijgt een iets hogere huurverhoging, maar nooit hoger dan 3,1%. Een woning met een huurprijs die meer in overeenstemming is met de kwaliteit krijgt een lagere huurverhoging. Hierdoor wordt de prijs/kwaliteit verhouding meer naar elkaar toe gebracht.

Goede samenwerking
De drie Huurdersorganisaties en Maasdelta kijken met een positief gevoel terug op de manier waarop de afspraken tot stand zijn gekomen en zijn tevreden met de uitkomsten van dit overleg. Hiermee is invulling gegeven aan de gemaakte afspraken voor de periode 2018-2020.