Werken bij Maasdelta Contact
Welkom Over Maasdelta Publicaties Nieuws Aannemers voeren weer beperkt werkzaamheden in woningen Maasdelta uit

Aannemers voeren weer beperkt werkzaamheden in woningen Maasdelta uit

Leestijd: 4 min

Onze aannemers gaan, onder bepaalde voorwaarden, weer werkzaamheden bij huurders thuis uitvoeren. Het gaat om reparaties, planmatig onderhoud en energieprojecten. De aannemers zijn goed geïnstrueerd en volgen de richtlijnen en adviezen van de Overheid en het RIVM strikt op. In dit bericht leest u onder welke voorwaarden zij in uw woning langskomen. Wij houden daarbij zo goed mogelijk rekening met uw gezondheid en die van de aannemers.

Tot voor kort in deze periode van lockdown kwamen onze aannemers alleen voor spoedreparaties bij u thuis. De overheid en het RIVM staan werkzaamheden in woningen wél toe, zolang aannemers en bewoners zich strikt aan de richtlijnen houden. De beperkende maatregelen van het Corona-virus gaan langer duren dan wij vier weken geleden konden voorzien. Ondertussen loopt de achterstand van de werkzaamheden in onze woningen op, wat voor u als huurder vervelende gevolgen kan hebben. Minister-president Rutte heeft in zijn persconferentie bedrijven opgeroepen om nu al na te denken over hoe de ‘anderhalve meter samenleving’ concreet kan worden ingevuld. Daarom hebben wij in overleg met de aannemers bekeken wat er binnen de huidige richtlijnen mogelijk is.

Voorwaarden waaronder werkzaamheden worden uitgevoerd
De aannemers van Maasdelta voeren weer werkzaamheden in woningen uit, onder de volgende voorwaarden: 

  • Huurders moeten het willen. Zo niet, dan worden er geen werkzaamheden in de woning uitgevoerd. Een uitzondering hierop zijn projecten of reparaties waar in meerdere woningen tegelijk werkzaamheden dringend nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan badkamerlekkages.
  • Er worden geen werkzaamheden in de woning uitgevoerd als bewoners Corona-gerelateerde klachten hebben. Wij vragen hiernaar op het moment dat u uw reparatieverzoek telefonisch meldt én vlak voordat er werkzaamheden in de woning worden uitgevoerd.
  • Bij bewoners met Corona-gerelateerde klachten voeren wij alleen noodreparaties uit.
  • De aannemers volgen altijd en overal (zowel binnen als buiten de woning) strikt de richtlijnen van de overheid en het RIVM op. Zij werken volgens een protocol. Wij verwachten dat u hier ook uw medewerking aan verleent. Aannemers die zelf (of huisgenoten met) gezondheidsklachten hebben, mogen niet aan het werk. Hier wordt strikt op toe gezien.
  • Maasdelta controleert of bovengenoemde afspraken worden nagekomen.   


Hoe gaan we te werk als u belt voor een reparatie?

  1. Onze KCC-klantadviseur vraagt u aan de telefoon of er Corona-gerelateerde klachten zijn bij u of uw huisgenoten: (neus-)verkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts.
  2. Als u deze vraag met JA beantwoordt, dan geeft onze KCC-Klantadviseur aan dat de externe aannemer niet langskomt. Er is dan besmettingsrisico aanwezig. Wij sturen uitsluitend voor nood- en spoedreparaties iemand langs. 
  3. Als u deze vraag met NEE beantwoordt, dan ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail. Wij brengen u vervolgens in contact met de aannemer. De aannemer maakt een afspraak met u. Op het moment dat hij aan de deur komt, vraagt hij nogmaals of u geen Corona-gerelateerde klachten heeft. Mocht de aannemer besluiten de werkzaamheden niet bij u uit te voeren, dan meldt hij de reden hiervan bij Maasdelta. 
  4. De aannemer houdt zich tijdens de werkzaamheden in uw woning aan het protocol. Na afronding van de werkzaamheden ontvangt u van hem dit protocol, waarmee hij verklaart dat hij zich hieraan gehouden heeft. Als u vindt dat de aannemer zich niet aan het protocol gehouden heeft, dan kunt u dit melden bij Maasdelta. Maasdelta neemt hierover dan contact op met de aannemer. 


Hoe gaan we te werk bij onderhouds- of energieprojecten?
Ook bij onderhouds- en energieprojecten, komen we alleen in uw woning onder de genoemde voorwaarden. Als wij een onderhouds- of energieproject in uw complex gaan uitvoeren, dan informeren wij u via een brief over de verdere aanpak. 

Overige maatregelen
De kantoren van Maasdelta Groep blijven vooralsnog gesloten. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Wij blijven natuurlijk telefonisch bereikbaar en vanzelfsprekend zijn wij voor spoedgevallen 24 uur per dag bereikbaar. U kunt ons bellen op telefoonnummer 0181 – 603 703.

Hoe wij omgaan met verhuur, huuropzeggingen, servicedienst en huur betalen, leest u in de eerdere artikelen die wij gepubliceerd hebben op onze website. 

Let op: de situatie rondom het coronavirus kan per dag veranderen. Ook de manier waarop wij hiermee omgaan, bekijken wij van dag tot dag. Onze aanpak kan in de loop van de tijd dus veranderen. Op deze plek houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte. De inhoud van dit bericht wordt wanneer nodig bijgewerkt.