De Vlootschouwer in Maassluis

Maasdelta Groep heeft samen met de Facilitaire Stichting Gezondheidszorg (FSG)Franciscus Gasthuis & Vlietland, de gemeente Maassluis en Dura Vermeer Bouw Zuid West BV het nieuwbouwplan ‘De Vlootschouwer’ ontwikkeld. Op de oude locatie van het Albeda college bouwen we een woongebouw en een polikliniek. Op deze pagina informeren wij u graag over het nieuwbouwplan en de planning.

Impressie De Vlootschouwer

Hoe ziet het nieuwbouwplan eruit?
De Vlootschouwer is een woongebouw van elf bouwlagen (tien verdiepingen). Hierin komen zeventig betaalbare huurappartementen van Maasdelta voor senioren. De FSG is eigenaar van de ruimtes op de begane grond en verhuurt deze aan de partijen die daar zorg gaan leveren, waaronder Franciscus Gasthuis & Vlietland en de Apotheek Furieade. Beide partijen zijn nu nog gehuisvest in het Gezondheidsgebouw Maassluis. Vanuit de nieuwe polikliniek biedt Franciscus Maassluis medische zorg en diagnostiek aan alle inwoners van Maassluis en omgeving. Met de verhuizing naar een nieuw gebouw, blijft een waardevol onderdeel van de gezondheidsvoorzieningen voor de stad behouden. Naast de zorgactiviteiten van Franciscus en de Apotheek Furieade, is er nog ruimte vrij voor een huisarts of andere zorgverlener.

Op de luchtfoto ziet u de locatie van De Vlootschouwer. Er wordt ook een parkeerterrein (voor de nieuwe bewoners) toegevoegd tussen de Westlandseweg en de nieuwbouw in.

Luchtfoto

Energiezuinig gebouw

Het woongebouw wordt gasloos en energiezuinig uitgevoerd, met een WKO installatie (Warmte Koude Opslag) met bodembronnen, vloerverwarming en -koeling, gebalanceerde ventilatie met warmte terugwinning en triple glas. In het kader van klimaat adaptief bouwen worden er ‘groene daken’ gerealiseerd. Deze daken krijgen mossedum beplanting en hebben een bergend vermogen. Dit betekent dat de eerste regen door het groen wordt opgevangen. Als er erg veel regen valt, wordt het overtollige water afgevoerd naar de schoonwaterriolering. Het waterbergingssysteem, dat onder een groot deel van de parkeerplaatsen wordt aangebracht, werkt volgens hetzelfde principe.

Planning

Start werkzaamheden
Op 18 mei 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Op 6 juli 2021 is de omgevingsvergunning verleend. Deze is inmiddels onherroepelijk. 

Dura Vermeer Bouw Zuid West BV voert de bouwwerkzaamheden uit en is hier kort na de bouwvakantie 2021 mee gestart. De onwonenden hebben van Dura Vermeer een informatiebrief over de werkzaamheden ontvangen. Om zo min mogelijk hinder te veroorzaken rijdt het bouwverkeer via de Maasdijk. Terugkerend vrachtverkeer gaat vanaf de bouwplaats via De Vloot terug naar de Maasdijk. Wegen en parkeerterreinen blijven beschikbaar.

Als alles volgens planning verloopt wordt de nieuwbouw eind 2022 opgeleverd.

Start verhuur
Maasdelta biedt de zeventig appartementen voor senioren in de sociale verhuur aan. Belangstellenden vinden de woningadvertenties naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 op www.woonnetrijnmond.nl. Maasdelta kondigt de start verhuur bijtijds aan via haar website www.maasdelta.nl en de digitale huurdersnieuwsbrief.

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning is het belangrijk om als woningzoekende ingeschreven te staan bij Woonnet Rijnmond. De appartementen worden toegewezen op basis van opgebouwde inschrijfduur. Hoe langer u bij Woonnet Rijnmond als woningzoekende staat ingeschreven, hoe hoger u op de lijst komt te staan. U moet ook voldoen aan de voorwaarden die in de woningadvertentie gesteld zijn.

Voor de huur van de ruimte in de zorgplint kan contact worden opgenomen met FSG, de eigenaar van dit gedeelte van het pand.

Vragen?

Heeft u vragen over het nieuwbouwplan? Vul dan het contactformulier op onze website in of bel naar telefoonnummer 0181 - 603 703. Samen met de Facilitaire Stichting Gezondheidszorg (FSG), Franciscus Gasthuis & Vlietland, Dura Vermeer Zuid West en de gemeente Maassluis proberen wij uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.

De bouw is gestart!

Op 9 september is de bouw van De Vlootschouwer officieel van start gegaan. Lees hier meer. 

Een vraag over het nieuwbouwplan?

Heeft u een vraag? Samen met de Facilitaire Stichting Gezondheidszorg (FSG), Franciscus Gasthuis & Vlietland, Dura Vermeer Zuid West BV en de gemeente Maassluis proberen wij uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 0181 - 603 703.

Ga naar

Deel deze pagina